U bent hier

Traden met Andrews Pitchfork

De Pitchfork is een door Alan Andrews ontwikkeld technische analyse tool. Als je de pitchfork (hooivork) in de grafiek ziet, begrijp je meteen vanwaar de naam komt.  De Andrews pitchfork is gratis beschikbaar in NanoTrader.

Dit zijn de voordelen van de Andrews pitchfork:

  • Steun en weerstand zijn duidelijk zichtbaar.
  • Het nauwkeurigheidsniveau ligt net boven de 60% (ter info: 60% is de benchmark voor de meest effectieve instrumenten die de markt kunnen analyseren en een trend kunnen voorspellen).
  • De pitchfork kan zowel door beginnende traders als voor meer complexe technische analyses gebruikt worden.
  • De pitchfork voorkomt dat minder goede trades geopend worden.
  • Het pitchfork patroon komt niet zo vaak voor is derhalve eerder efficiënt.

 


De Andrews pitchfork voor- en nadelen

Traden met de Andrews pitchfork

Om de Andrews Pitchfork te tekenen, moet de trader een duidelijke trend in de grafiek zoeken en daarna de belangrijkste punten met elkaar verbinden. Het platform tekent dan de Andrews pitchfork. De getekende trendlijnen zijn belangrijke steun- en weerstandsniveaus.

Dit voorbeeld toont de EUR/USD grafiek met een dalende trend.

Andrews Pitchfork

Als de Andrews Pitchfork getekend is, kan de trader wachten op een uitbraak uit de pitchfork, wat in dit EUR/USD voorbeeld naar boven gebeurde. De trader heeft ook de mogelijkheid om binnen het kanaal, dus tussen de lijnen, te handelen. De middelste lijn fungeerde een tijd als steun. De bovenste lijn als weerstand. Elke keer als de koers op de bovenste lijn botste, was het niet onredelijk te verwachten dat de koers terug naar de middellijn zou dalen.

Ook zichtbaar in de illustratie is het scherm waarin de eigenschappen (kleuren...) van de Andrews pitchfork naar believen aangepast kunnen worden.

Andrews Pitchfork is, zoals elke indicator, geen onfeilbaar instrument. Maar met wat oefening leert de trader te zien waar en wanneer "de hooivork" past in de grafiek. Samen met andere tools kan de trader de Andrews pitchfork gebruiken om zowel signalen van andere systemen te elimineren, als eigen signalen te vinden.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om de Andrews pitchfork 'perfect' te tekenen daarom beschreven we hier enkel de belangrijkste basisconcepten. Verder in deze tekst kun je een artikel van een pitchfork specialist lezen.

Traden met de Andrews pitchfork volgens trader Christian Lukas

Christian Lukas is een ingenieur en is sinds 1998 betrokken bij de beurs. Hij concentreert zich vooral op de DAX future en de Bund future Bron: Traders Magazine.

Trader Christian Lukas

De theorie achter de pitchfork

De Pitchfork werd beroemd door Alan Andrews. Alan Andrews ontwikkelde de Pitchfork trendlijnen op basis van het werk van Roger Babson. Roger Babson is een trader-veteraan die de beurscrash van 1929 voorspelde. Zijn principes waren gebaseerd op de natuurkundige wetten van Sir Isaac Newton. In wezen koos hij de wet van Newton (Actio = Reactio).

Actio = Reactio is ook de voorwaarde waarop de hooivorklijnen zijn gebaseerd. Zo ontstaat er een voorspelling van een beweging met in totaal drie punten (het startpunt + hoog punt van een golf + laag punt van de correctie). De drie punten zijn dus de actio; dan volgt de reactio met als doel de mediaanlijn te raken.

Figuur 1 beschrijft de theoretische sinusvormige beweging van een markt. De gemiddelde middellijn van de sinusoïde is de mediaanlijn. Een cyclus is voltooid als de mediane lijn weer wordt aangeraakt. Daarom beweert Alan Andrews dat de markt in principe altijd de drang voelt om de cyclus te sluiten. Met andere woorden, de prijstrend is compleet wanneer de mediane lijn wordt geraakt.

Figuur 1: Een cyclus is voltooid wanneer de mediaanlijn weer wordt aangeraakt.

Figuur 2 toont de theoretische benadering van de hooivorklijnen in de sinusgolf. De hooivork heeft de vorm van een drieledige vork. Elke curve is een weerstand of steunlijn. De cyclus wordt pas definitief beeidnigd wanneer de onderste lijn van de vork doorboord is.

Figuur 2: De sinuscurve is ingelijst met de hooivork. Punt A en punt B zijn de omkeerpunten waarop de hooivorkpositie wordt gedefineerd. De middelste middellijn loopt door het middelpunt van de punten A en B ([A+B]/2). De bovenste en onderste mediane lijnen zijn parallel aan de middelste mediane lijn. Deze lopen respectievelijk vanaf het startpunt A en B.

De regels voor het toepassen van de hooivork

Of u nu een jaargrafiek of een 1-minuten grafiek op uw scherm heeft, de Pitchfork kan altijd worden gebruikt - zonder uitzondering voor elk tijdsframe. De hooivork is eenvoudig en beschrijft de marktstructuur vanuit drie opvallende punten. De drie verschillende lijnen houden het momentum van de prijzen binnen een bepaalde prijsvork vast. Elke lijn van de hooivork kan zowel een weerstand als een steunlijn zijn. Het is geen vast instrument waarbij directe koop- en verkoopsignalen worden gegenereerd. Het is eerder een instrument voor het schatten van een kortetermijnimpuls. De Pitchfork is zeer geschikt als filter voor bestaande handelssystemen. Elk handelssysteem op basis van een grafiek zou in staat moeten zijn om een verbeterde hitrate te bereiken via de Pitchfork.

Figuur 3 toont het effect van de Pitchfork in een koersontwikkeling in de praktijk. Dit is een 5 minuten grafiek van de DAX-future. De dalende koers toont in eerste instantie de ideale beweging naar de mediaanlijn. Bij de eerste pijl is de mediane lijn duidelijk geraakt. Vervolgens ontstaat er een kleine weerstand. De koersen herleven kortstondig, maar zelfs de bovenste mediane lijn wordt niet eens bereikt. Dit wijst op een sterke verkoopdruk.

Figuur 3: Effect van de mediaanlijn (FDAX 5 minuten grafiek). De grafiek toont het "aantrekkings" effect van de mediaanlijn. Normaal gesproken is één aanraking voldoende om een volledige cyclus te vormen. In dit voorbeeld vallen de koersen drie keer terug tot de mediaan-lijn.

Met de tweede pijl valt de koersrichting terug naar de middelste mediane lijn, en met de tweede aanraking van de mediane lijn komt de koers weer terug. Binnen de aantrekkende beweging is er een forse opwaartse beweging van de koersen. Economisch nieuws om 16:00 (Europese tijd) duwt de prijzen duidelijk uit de Pitchfork. Dit maakt meestal ook de hooivork ongeldig. Maar zoals de grafiek laat zien, vallen de prijzen terug in de hooivork en willen ze de mediaanlijn weer aanraken. Ook bij de derde aanraking zie je de weerstand aan de middellijn, waar het weer tot een reactie komt.

Als praktische "vuistregel" kan men stellen dat een lijn van de hooivork wordt verbroken als twee kaarsen (of staven) in staat waren om een mediane lijn met hun slotkoers te breken.

De middelste lijn is de middenlijn (ML). - De bovenste regel is de bovenste mediane regel (UML).
De onderste regel is de onderste mediane regel (LML).
Alan Andrews heeft de belangrijkste basisregels voor de toepassing van Pitchfork gedefinieerd.

  1. Als de hooivork wordt toegepast op prominente hoekpunten (hoog en laag), wordt de mediaanlijn in 80 procent van de gevallen geraakt.
  2. Na het aanraken van de mediaanlijn, stuitert de koers regelmatig en vormt een omkeerpunt.
  3. Wanneer de koers van de mediane lijn stuitert en vervolgens terugkeert naar de mediane lijn, zal de koers enkele malen rond de mediane lijn schommelen.
  4. Als de koers de middenlijn niet raakt, zal de koers terugvallen naar het horizontale startniveau van de onderste middenlijn na het verlaten van de hooivork. Dit geldt voor een stijgende hooivork. Bij een vallende hooivork is de hooivork omgekeerd en is de bovenste middenlijn het startniveau.

Figuur 4 beschrijft de situatie en het nieuwe koersdoel die daaruit voortvloeit. Opvallend is de vaststelling dat de mediaanlijn in 80 procent van de gevallen wordt geraakt. Deze basisregel is in ieder geval de moeite van het bespreken waard. In principe is dit statistisch niet te bewijzen omdat Andrews geen definitie geeft van de precieze plaats waar een hooivork moet worden toegepast. Het subjectieve gebruik van de hooivork maakt het onmogelijk om de regel te bevestigen.

Figuur 4: De koers mist de mediaanlijn. De koers bereikt niet altijd de mediane lijn. Dit wijst in feite op zwakte binnen de beweging. Het koersdoel zou eigenlijk het omcirkelde gebied moeten zijn. De koersen vormen echter een piek op punt C en vallen daarna terug. Als de onderste mediane lijn is doorkruist, vallen de prijzen terug tot ten minste het prijsniveau van punt B. Als de onderste mediane lijn is doorkruist, vallen de koersen terug tot ten minste het prijsniveau van punt B. Als de onderste mediane lijn is doorgedrongen, vallen de koersen terug tot ten minste het prijsniveau van punt B

Hoeveel hooivorken moet ik tekenen?

In zeer volatiele markten zijn er veel mogelijkheden voor een hooivork. De hooivorken zijn gestructureerd als fractals. Elliottwave adepten kennen deze situatie maar al te goed. In één golf zijn er nog meer subgolven. Dit betekent dat er in een grotere hooivork meerdere kleinere hooivorken kunnen zitten. Zolang de koers nog geen hooivork heeft verlaten, is de hooivork geldig. Om het overzicht niet te verliezen in een onduidelijk hooivorkpatroon is het echter raadzaam om enkele hooivorken te verwijderen. In het begin kunt u zoveel hooivorken trekken als u wilt in de grafiek. Als de koers van het aandeel echter niet reageert op een mediane lijn, moet de hooivork uit de grafiek worden verwijderd.

Tekenen met meerdere hooivorken leidt idealiter tot een concentratie van weerstandslijnen. Zo'n concentratie is een sterke "muur". Bij de eerste poging slaagt een prijsontwikkeling er nauwelijks in deze te doorbreken. Figuur 8 toont een voorbeeld.

Figuur 8: Concentratie van pitchvorken (Bund future hourly basis). Deze concentratie heeft in dit voorbeeld een weerstandseffect. De long trade was niet zo evident, daar hij aan 3 pitchfork patronen moest voldoen. De trade tekent niettemin een positief resultaat op, aangezien de stochastics indicator bij het omkeerpunt een uitgangssignaal genereert, alhoewel de oorspronkelijke beweging na het koopsignaal zeer sterk was zodat een verdere stijgende beweging te verwachten was.

Wanneer moet de koers de middenlijn bereiken?

Het tijdstip waarop de koers de mediaanlijn raakt is niet onbelangrijk. In een zeer snelle, dynamische beweging kan men aannemen dat koers door de middellijn breekt en zelfs de volgende middellijn raakt (bijvoorbeeld, in een opwaartse beweging, de bovenste middellijn). Een trage beweging heeft de neiging om na aanraking van de mediaanlijn lichtjes terug te vallen.

De Fibonacci Time Extension bieden hulp voor het bepalen van een goed punt in de tijd. Het is ideaal als de koers tussen 61 en 100 procent extensie de mediaanlijn raakt. Figuur 9 toont de punten waarop de Time Extension kan worden toegepast.

Figuur 9: Ideaal moment om de mediaanlijn aan te raken. In een opwaartse beweging kan een Fibonacci Time Extension worden toegepast op de getekende hooivork. Het startpunt en het onderste omkeerpunt van de hooivork vormen de basis. De aanraking zou tussen 61 en 100 procent moeten liggen. In dit gebied is de kans groot dat er een aanzienlijke weerstand op de hooivork ontstaat.

Ongeacht de hooivorktechniek hebben de meeste grafiektechnici de neiging om de Fibonacci Time Extensions te verwaarlozen. Dit is niet gerechtvaardigd, omdat het een even goede kans biedt als de op koers gebaseerde Fibonacci-extensies. Het belangrijkste verschil tussen de twee extensies ligt in de horizontale of verticale prognose.

De momentum swing trading strategie

Het volgende handelssysteem is een toepassing van de Austin Financial Group. Het combineert het effect van de middelste mediane lijn als weerstand of steun met een oscillerende indicator. In dit geval is de Slow Stochastics met een tijdinstelling van 14. Binnen de Slow Stochastics wordt de 20-lijn verondersteld de oververkochte limiet te zijn en de 80-lijn wordt verondersteld de overgerkochte limiet te zijn. In de genoemde voorbeelden is de Stochastic Fast (14) als "trigger" (stippellijn) in de indicator ingebouwd. De trade wordt uitgevoerd wanneer de koersen de mediaanlijn raken. De middenlijn dient als weerstand of ondersteuning, afhankelijk van de helling van de hooivork. Het belangrijkste extra filter is dat een oscillerende indicator zich in het uiterste bevindt. De indicator regelt het in- en uitstappen.

Een koopsignaal (long signaal)

Twee opvallende punten vormen het hoge en het lage niveau. De mediaanlijn is naar beneden gericht.

De Slow Stochastics (14) ligt in de uiterste koopzone. Dit betekent dat de Slow Stochastics lager is dan 20. Handel niet wanneer de prijs breekt tot onder de onderste mediane lijn (LML). Alleen de middelste middellijn dient als weerstand. De koersen kunnen gemakkelijk door de middelste mediane lijn breken. Een daling naar de LML of in de buurt daarvan maakt het koopsignaal ongeldig.

Een verkoopsignaal (short sell)

Twee opvallende punten vormen het hoge en het lage niveau. De mediaanlijn is naar boven gericht.

De Stochastische Slow (14) is in uiterste verkoopzone. Concreet betekent dit dat de Slow Stochastics  boven de 80 is. Handel niet wanneer de koers stijgt tot de bovenste mediane lijn (UML). Alleen de middelste middellijn dient als weerstand. De koersen kunnen gemakkelijk door de middelste mediane lijn breken. Een stijging naar of in de buurt van de UML maakt het verkoopsignaal ongeldig.

De uitstap

Het sluiten van de trade is op basis van se Slow Stochastics (14). Zodra de indicator van richting verandert, sluit u de positie. Gebruik geen volgstops of andere stopvarianten. Trailing stops zijn goed voor trendvolgende trades of breakout systemen. Het Pitchfork MomentumSwing systeem is ontworpen voor de korte termijn. Concentreer je alleen op de stochastics indicator. Al het andere leidt de aandacht af. De stochastics biedt soms een slechte en soms een perfecte exit. De enige doorslaggevende factor is echter dat je in totaal geld maakt.

Voorbeeld van een trade in de Bund future (Intraday tick 75 chart). In dit voorbeeld probeert de koers de mediaanlijn met vier kaarsen te raken. Hoewel de koers de mediaanlijn niet direct heeft geraakt, is het koopsignaal nog steeds geldig..

Voorbeeld van een trade in de XAU-index (Gold-Silver Daily). In dit voorbeeld zijn twee trades mogelijk, de een na de ander. Het eerste signaal is ideaal en behoeft geen verdere discussie. De tweede trade achteraf is een beetje vervelend, omdat de koers duidelijk boven de mediaan ligt. U kunt nog steeds het risico van de trade nemen, omdat de lange neerwaartse trend de slaagkans van een short trade aanzienlijk verhoogt. In een zijwaartse markt zou deze trade risicovoller zijn.

Andrews pitchfork

Het Pitchfork Momentum Swing System is een zeer eenvoudig maar effectief handelssysteem. Niet elke trade zal een hit zijn. Uit de praktijkervaring blijkt dat het succespercentage rond de 50 procent ligt. Maar de gemiddelde winst is vele malen hoger dan het gemiddelde verlies.

Praktische trading tips

Los van de basisregel om alleen de middelste middellijn als weerstandslijn of steunlijn te gebruiken, toont de praktijk aan dat de onderste middellijn ook een goede steunlijn kan zijn voor een stijgende hooivork (vice versa - voor dalende hooivorken).

Een voorbeeld is te zien in de volgende illustratie. Het succes van het systeem hangt ook een beetje af van de marktomstandigheden. In een volatiele zijwaartse markt is het effect van de mediane lijn zeer sterk. In een stijgende trendmarkt is de lagere mediane lijn ook een sterke steun in de rug.

Voorbeeld van het handelen met de onderste of bovenste mediane lijn. Is er een duidelijke trend waarneembaar, dan kan de trade ook op de onderste mediane lijn in een opwaartse trend overwogen worden. Belangrijk is dan dat de hooivork duidelijk de koersen omvat en een praktisch prijskanaal vormt. In dit voorbeeld is de onderste mediane lijn een goed steunniveau, zodat de trademet een goede slaagratio kan worden ingenomen.

Met een andere regel kunt u de slagingskans weer verhogen. Als u tegelijkertijd een divergentiesignaal ziet in de stochastische indicator bij het aanraken van een mediaanlijn, krijgt u extra bevestiging. Zie bijvoorbeeld figuur 5, waar de stochastische low iets hoger is dan de vorige low.

Conclusie

Als u met de Pitchfork veel verschillende grafieken analyseert, zult u zien dat het overmatig gebruik van de Pitchfork soms minder zinvol is. Elke hooivork behoudt zijn waarde, maar markten met een lage volatiliteit zijn eenvoudigweg zeer moeilijk te traden. Zo heeft ook elk hooivorksysteem zijn limieten. Als u geen duidelijke omkeerpunten op de koersgrafiek kunt identificeren, moet u de hooivork niet gebruiken.

Als u beter naar de hooivork kijkt, zult u merken dat deze veel meer analysemogelijkheden biedt. Om deze individueel op te sommen kan een heel boek worden geschreven. Wie de basisprincipes heeft begrepen, heeft de vele variaties echt niet nodig. Te veel tradingmogelijkheden leiden tot twijfel. Hou het bij een eenvoudige interpretatie en laat de exotische pitchfork varianten voor wat ze zijn. Keep it simple.


Traders lezen ook


Probeer het NanoTrader trading platform

NanoTrader heeft alles wat traders nodig hebben en is toch gebruiksvriendelijk.

DOWNLOAD EEN GRATIS DEMO

 

Webinars voor actieve beleggers

Gratis demo

Test NanoTrader I Test TradingView I Test de mobiele platformen. Alle voor CFD-Forex & Futures

Trading videos

Charting, automatisch traden, backtesting... bekijk deze video's en word een platform kampioen.

De spectaculaire SignalRadar

SignalRadar toont live trades uitgevoerd door verschillende trading strategieën.

Meer ...

Copyright 2022. WH SelfInvest N.V., Rue du Puits Romain 33, 8070 Luxemburg-Bertrange, Luxemburg

Back to Top