Posities hedgen: de meningen verschillen

Zowel in NanoTrader Free als NanoTrader Full kunnen CFD- of forexposities worden gehedged. Hedging betekent dat de trader op hetzelfde instrument tegelijk een long en een short positie kan aanhouden. Deze long en short posities kunnen gelijk of verschillend van grootte zijn.

De TradeGuard-functie in het platform laat de trader toe om open posities te beheren. Een klassieke manier om een positie te beheren is d.m.v. bracket orders: een koersdoel (sell limit order) boven de positie en een stop (sell stop order) onder de positie. U zult merken dat het NanoTrader platform in staat is zowel hedging als bracket orders op gehedgde posities te beheren.

Een gehedgde positie openen

Een trader met een long positie 1 DAX CFD moet tegelijk een verkooporder kunnen plaatsen, om de positie te kunnen sluiten, én een verkooporder kunnen plaatsen om een hedge positie te openen. Om in te stellen dat het order een gehedgde positie moet openen, vinkt de trader “Force open” aan in het orderticket.

hedging - order ticket

Volledige gehedgde posities

Als zowel de long als de short posities dezelfde omvang hebben, dan is de belegger volledig gehedged. De totale P&L (profit of loss) zal niet langer schommelen. De verliezen op de short posities worden geneutraliseerd door de winsten op de long posities of vice versa.

In dit voorbeeld is de belegger volledig gehedged. Hij is long met 1 DAX CFD en  short met 1 DAX CFD. Zijn totale gecombineerde positie is flat (0). De gecombineerde P&L is -2,60 € (= 3,80 - 6,40). De gecombineerde P&L zal statisch blijven tot de trader de grootte van zijn posities verandert of er een verandering in de spread optreedt.

Hedging en TradeGuard

Laten we nu even kijken naar een bracket order, gecombineerd met gehedgde posities. In dit voorbeeld heeft de trader een long positie 1 DAX CFD. Met behulp van de TradeGuard plaatst hij een stop en een limiet order rond zijn positie. De orders zijn beide zichtbaar in de grafiek en in de rekeningbalk.

Hedging CFD and forex positions

De trader verkoopt nu 1 DAX CFD. Hij kiest “Force open” in het order ticket. De trader is nu volledig gehedged met 1 long en 1 short positie op hetzelfde instrument. De TradeGuard heeft logischerwijze de bestaande bracket orders op de initiële long positie verwijderd:

Hedging and trading forex

De trader sluit nu de short positie (bijvoorbeeld door te klikken op Exit naast de positie) en verwijdert aldus de hedge. Aangezien de trader nu netto weer een open positie heeft, plaatst de TradeGuard bracket orders. Tip: het is mogelijk om deze bracket orders vlotjes naar een ander koersniveau te verslepen.

 

Hedging CFD and forex positions

Gedeeltelijk gehedgde posities

Een positie is gedeeltelijk gehedged als de long en de short positie niet dezelfde grootte hebben. De P&L van de gecombineerde nettopositie zal nog steeds veranderen. Laten we naar een paar gedeeltelijk gehedgde posities kijken en zien hoe TradeGuard de bracket orders beheert. Merk op dat de voorbeelden onderaan geen deel uitmaken van een strategie en dus niet noodzakelijk zinvol zijn. Het voorbeeld dient enkel om het concept van hedging toe te lichten.

In dit voorbeeld is de trader is nog niet (gedeeltelijk) gehedged. Hij heeft een long positie (+1 DAX CFD) en gebruikt de automatische TradeGuard om zijn positie met een koersdoel en een stop te beschermen.

Hedging stocks

De trader verkoopt nu -2 DAX CFD en selecteert “Force open”. De gecombineerde netto positie is daardoor -1 DAX CFD (= +1 - 2). Merk op dat de TradeGuard het koersdoel en de stop aangepast heeft om het risico van 1 short positie in te dekken.

In dit voorbeeld is de trader nog niet (gedeeltelijk) gehedged. Hij heeft een long positie (+3 DAX CFD) en gebruikt de automatische TradeGuard om zijn positie met een koersdoel en een stop te beschermen.

De trader verkoopt nu -1 DAX CFD en kiest “Force open”. De gecombineerde nettopositie is daardoor +2 DAX CFD (= +3 - 1). Merk op dat de TradeGuard het koersdoel en de stop van 3 op 2 heeft teruggebracht, om zo de 2 long posities op de juiste manier te beschermen.

Download een gratis real-time demo van NanoTrader Full

Volg ons

Facebook icon
YouTube icon

Copyright 2016. WH Selfinvest, 291  Route d'Arlon, 1150 Luxemburg, Luxemburg

Back to Top