Een koersprognose traden (b.v. FXStreet)

De vraag is eenvoudig: als de koers vandaag 100 is en de koersprognose is 110 op het einde van de week, wat is dan de beste manier om de verwachte koersbeweging te traden? Er is geen "beste" manier om de koersprognose te traden. Er zijn verschillende manieren.

De keuze zal afhangen van factoren zoals de tijd die de trader eraan wil besteden, het risico dat hij bereid is te nemen, zijn tradingstijl en tenslotte de mogelijkheden van zijn tradingplatform.

De voordelen van NanoTrader om koersprognoses te traden zijn:

  • Trading kan automatisch, semi-automatisch of manueel gebeuren.
  • De trader kan het deel van de grafiek voor de toekomst zelf instellen.
  • De trader kan horizontale lijnen maar ook trendlijnen en trendkanalen selecteren om te traden.
  • De trader kan instellen wanneer een long en wanneer een short positie geopend wordt.
  • Programmeren is niet nodig.

Dit artikel legt de verschillende mogelijkheden om koersprognoses te traden uit. Hiervoor nemen we een voorbeeld uit de praktijk. We baseren ons op de EUR/USD forecast op de website FXStreet.

Download een gratis real-time demo van de NanoTrader Full

1. EEN PRAKTISCH VOORBEELD

FXStreet ( www.fxstreet.com ) is een forex website die iedere vrijdagnamiddag om 15h00 GMT voor verschillende valuta-paren koersprognoses publiceert. De FXStreet forecast bestaat uit een weekprognose, een maandprognose en een trimesterprognose met inbegrip van een trendindicatie (bearish/bullish).

Dit voorbeeld toont de FXStreet forecast voor de EUR/USD.

FXStreet forex website weekly forecast en koersprognoses

Tip: bij het kiezen van valutaparen om te traden, geeft u best de voorkeur aan valutaparen, die voor iedere horizon dezelfde richting uitgaan.

De FXStreet forecast voor de week, die op vrijdagnamiddag gepubliceerd wordt, is 1,1128. De EUR/USD sloot op het eind van de dag af op 1,1196. De verwachte beweging komt overeen met -68 pips of $ 680 bij een standaard EUR/USD contract. Hieronder ziet u de koersprognose op de grafiek:

Forecast forex EUR USD van FXStreet.

Belangrijk: in NanoTrader is het mogelijk om x % van de grafiek voor te behouden voor de toekomst. Deze trader stelt dit in op 50%. De ruimte op de grafiek voor de vorige week en de komende week is daardoor identiek. Zodoende kan de trader het koersdoel in de vrije ruimte van de komende week tekenen.

2. HOE DE FXSTREET-KOERSPROGNOSE TRADEN

2.1 DE EENVOUDIGE MANIER

De eenvoudigste manier bestaat uit het plaatsen van een stop verkooporder op een bepaalde afstand onder de slotkoers van vrijdag. Indien de positie geopend is, plaatst u een stop en een koersdoel. Het koersdoel wordt geplaatst op het FX Street-weekdoel van 1,1128.

In dit voorbeeld van deFXStreet EUR/USD-forecast ziet deze eenvoudige oplossing er als volgt uit: de blauwe lijn is de instap, de groene lijn het koersdoel en de rode lijn de stop.

Forex trading op basis van FXStreet forecasts en koersprognoses

2.2 MET GEBRUIK VAN STEUN/WEERSTAND NIVEAUS

Een tweede mogelijkheid om de voorspelling te traden is door te werken met de steun en weerstanden in de grafiek van de voorbije week. Wanneer weerstandniveaus doorbroken zijn, versnelt vaak de koers. Het aantal niveau's dat de trader identificeert, kan verschillen.

In dit voorbeeld van de FXStreet EUR/USD-koersprognose identificeert de trader drie weerstandniveaus. Eén van deze niveaus is al doorbroken.

Steun en weerstand in forex trading

2.3 MET GEBRUIK VAN FIBONACCI-LIJNEN

Traders met een voorkeur voor Fibonacci kunnen Fibonacci-lijnen gebruiken om posities te openen.

In dit voorbeeld van de FXStreet EUR/USD zijn de 5 relevante Fibonacci-lijnen zichtbaar. De hoogste Fibonacci lijn werd reeds doorbroken.

Fibonacci niveau's gebruiken om een koersprognoses te traden

Tip: om de Fibonacci lijnen te tekenen, vertrekt u vanaf woensdag rond de middag en gaat u naar de slotkoers op vrijdag (1,1196). Trek de diagonale lijn naar het tijdstip van de slotkoers op vrijdag tot het niveau van de FXStreet-forecast (1,1128). De bovenste lijn bevindt zich zo op de slotkoers bij 1,1196 en de bodemlijn op het forecastniveau van 1,1128. Dit resulteert in 5 relevante Fibonacci lijnen.

2.4 MET GEBRUIK VAN EEN TRADINGLIJN

De vierde mogelijkheid is het trekken van een tradinglijn. Een tradinglijn verbindt het niveau van de koersprognose en een punt in de grafiek van de voorbije week. Er zijn diverse mogelijkheden om dit punt te kiezen. Zo kan men de VWAP van de week, de middenkoers van de week, etc kiezen.

In het FXStreet EUR/USD voorbeeld ligt de koersprognose onder de huidige koers. De trader opent short posities wanneer de koers in de bovenste zone daalt. De positie wordt gesloten bij het bereiken van de trading lijn.

Forex trading op basis van een trendline in NanoTrader.

Tip: er is geen vaste regel voor het trekken van de tradinglijn. E zijn verscheidene mogelijkheden om te bepalen welke koers met de koersprognose moet worden verbonden. Men kan de VWAP van de week, de middenkoers van de week etc. gebruiken.

2.5 MET GEBRUIK VAN EEN TRADINGKANAAL

Een vijfde mogelijkheid is het tekenen van een  tradingkanaal. Telkens als de koers in het kanaal komt, opent de trader een short positie. Zijn koersdoel is de onderkant van het trading kanaal.

In dit voorbeeld van de FXStreet EUR/USD-prognose ziet het trendkanaal er als volgt uit.

Een koersdoel traden op basis van een trendkanaal.

Tip: om het trendkanaal te tekenen gaat u van de koers van woensdagmiddag tot de slotkoers van vrijdag (1,1196). De andere kant van het kanaal gaat door dezelfde koers maar op vrijdag. Het midden van het kanaal komt uit op de FXStreet-koersprognose (1,1128).

Download een gratis real-time demo van NanoTrader Full

 

3. TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK

3.1 DE EENVOUDIGE OPLOSSING

Instellingen

1. Voeg een ‘click stop’ en een ‘click target’ en neem eerder een grote afstand als parameter.

2. Activeer de TradeGuard. Wanneer een positie geopend wordt, zal NanoTrader de stop -en koersdoelorders automatisch plaatsen.

Het beste platform om actief koersdoelen te traden.

3. Aan het begin van de week plaatst u een Buy Stop (in geval van een stijgende koersprognose) iets boven de marktkoers of een Sell Stop (in geval van een dalende koersprognose) iets onder de marktkoers.

4. Van zodra een positie geopend is, versleept u het koersdoel (dat de TradeGuard automatisch heeft geplaatst indien geactiveerd) naar de koersprognose. U doet dit door de pijl aan de lijn van het order aan te klikken en naar de koersprognose te verslepen.

5. Van zodra de positie geopend is, versleept u het stop order (dat de TradeGuard automatisch geplaatst heeft indien geactiveerd) naar een stopniveau naar keuze. Men kan bijvoorbeeld een steun of weerstand in de grafiek van de vorige week kiezen of men kan het op een niveau plaatsen op basis van een return/risk ratio (RRR). De RRR kan men in de grafiek en in de rekeningbalk aflezen.

In het voorbeeld van de FXStreet EUR/USD-prognose ziet dit er als volgt uit:

Het beste platform om actief koersdoelen te traden.

3.2 MET GEBRUIK VAN STEUN/WEERSTAND NIVEAUS

Instellingen:

1. Voeg een ‘click stop’ en een ‘click target’ en vul een afstand tamelijk ver van de koers in.

2. Activeer de TradeGuard. Wanneer een positie geopend wordt, zal de NanoTrader automatisch het stop- en koersdoelorder plaatsen.

Het beste platform om actief koersdoelen te traden.

3. Aan het begin van de week plaatst u Buy Stop orders op alle steunniveau's van de voorbije week (in geval van een positieve koersprognose). In geval van een negatieve koersprognose, plaatst u een Sell-Stop order op alle weerstandniveau's van de voorbije week.

4.Van zodra de positie geopend is, sleept u het koersdoel (het "target order", dat de TradeGuard automatisch plaatst indien geactiveerd) naar de koersprognose. Klik hiervoor op de pijl voor de orderlijn en sleep het koersdoel naar de koersprognose.

5. Van zodra de positie geopend is, sleept u het stoporder (dat de TradeGuard automatisch plaatst indien geactiveerd) naar een stopniveau naar keuze. Men kan bijvoorbeeld een steun of weerstand in de grafiek van de vorige week kiezen of men kan het op een niveau plaatsen op basis van een return/risk ratio (RRR). De RRR kan men in de grafiek en in de rekeningbalk aflezen.

Opmerking: Indien de posities bij verschillende instapkoersen werden geopend, zal NanoTrader automatisch de hoeveelheid van het stop-loss- en het koersdoelorder aan de veranderde positiegrootte aanpassen.

In dit voorbeeld van de FXStreet EUR/USD-prognose plaatst de trader 2 Sell-Stop orders. Het eerste niveau was al gebroken vooraleer hij zijn orders kon plaatsen. Het is mogelijk om een Sell Limit (Limiet Verkoop) order te plaatsen, zodat een short positie wordt geopend als de koers weer naar dit niveau terugkomt.

3.3 MET GEBRUIK VAN FIBONACCI LEVELS

Hoe u Fibonacci lijnen tekent, wordt hierboven uitgelegd

Instellingen:

1. Voeg een ‘click stop’ en een ‘click target’ toe op een tamelijk grote afstand tot de koers.

2. Activeer de TradeGuard. Van zodra een positie geopend wordt, plaatst NanoTrader een stop- en koersdoel order automatisch.

Het beste platform om actief koersdoelen te traden.

3. In het begin van de week, in geval van een positieve koersprognose, plaatst u Buy-Stop orders op alle Fibonacci niveau's. In geval van een negatieve koersprognose, plaatst u Sell-Stop orders op alle Fibonacci niveau's.

4. Van zodra de positie geopend is, versleept u het koersdoel order (het "target order" dat de TradeGuard automatisch plaatst indien geactiveerd) naar het niveau van de FXStreet-prognose. U doet dit door te klikken op de pijl voor de orderlijn en die naar de koersprognose te slepen.

5. Van zodra de positie geopend is, sleept u het stop order (dat de TradeGuard automatisch plaatst indien geactiveerd) naar een stop niveau naar keuze. Men kan bijvoorbeeld een steun of weerstand in de grafiek van de vorige week kiezen of men kan het op een niveau plaatsen op basis van een return/risk ratio (RRR). De RRR kan men in de grafiek en in de rekeningbalk aflezen.

Opmerking: Indien de posities bij verschillende instapkoersen werden geopend, zal NanoTrader automatisch de hoeveelheid van de stop-loss- en het koersdoelorder aan de veranderde positiegrootte aanpassen.

In dit voorbeeld van de FXStreet EUR/USD-prognose opent de trader 5 short-sell posities, die de koersprognose op dinsdagochtend bereiken.

Forex trading met Fibonacci levels in NanoTrader.

3.4 MET GEBRUIK VAN EEN TRADINGLIJN

Hoe u een tradinglijn tekent, wordt hierboven uitgelegd.

1. U tekent een tradinglijn en selecteert “sentimentor” als toepassing.

Using a line in NanoTrader for trading.

2. Het is mogelijk om de afstand van de banden tot de lijn in te stellen.

Een trendlijn op basis van de FX Street forex forecast.

3. Voeg de Metasentimentor toe.

4. Selecteer ofwel “Go long” of “Go Short” in "Tradingsystem Settings", afhankelijk van de richting van de koersprognose. In het FXStreet-voorbeeld ligt de prognose onder de slotkoers van vrijdag. We kiezen dus short.

Long en short gaan in het beste trading platform (NanoTrader).

5. Dubbelklik op de lijn en een dialoog verschijnt. Stel de interpretatie in (0 is short, 100 is long, 50 is neutraal, 40 is close long en 60 is close short) voor het (semi-)automatisch traden. Zet vak 6 op 0 om short te gaan wanneer de koers in de bovenste band daalt en zet box 7 op 60 om de positie te sluiten wanneer de bodem van het kanaal is bereikt. De andere waarden worden op 50 geplaatst. Afhankelijk van uw tradingstrategie kunt u deze waarden anders bepalen.

Trading zonder programmeren rond een trendlijn met banden.

6. Activeer TradeGuard indien u de positie manueel wenst te openen en het platform de positie wil laten sluiten. Activeer AutoOrder indien u wenst dat het platform de positie automatisch opent en sluit.

In het voorbeeld van de FXStreet EUR/USD-prognose zat de koers nooit in de band, dus werden er geen trades uitgevoerd.

Daytrading met een trendlijn met banden.

In dit voorbeeld gaat de koers tweemaal in en uit de bovenste band, wat resulteert in 2 trades.

Automatisch handelen op basis van trendlijnen en trendkanalen

3.5 MET GEBRUIK VAN EEN TRADINGKANAAL

Hoe u een tradingkanaal tekent, wordt hierboven uitgelegd.

1.Teken het tradingkanaal en kies “sentimentor” als toepassing.

Een bracket order en de metasentimentor in NanoTrader

2. Voeg de Metasentimentor toe.

3. Kies ofwel “Go long” of “Go Short” in de Tradingsystem Settings, afhankelijk van de richting van de prognose. In het FXStreet-voorbeeld ligt de prognose onder de koers van vrijdag, dus beslissen we short te gaan.

Metasentimentor in NanoTrader.

4. Dubbelklik op het trendkanaal om de interpretatie in te stellen. 0 is short, 100 is long, 50 is neutraal, 40 is close long en 60 is close short voor het (semi-)automatisch traden. Stel box 3 in op 0 om short te gaan wanneer de koers in het kanaal daalt en zet box 5 op 60 om de positie te sluiten op de bodem van het kanaal. De andere waarden kunnen op 50 gezet worden. Gebruikers kunnen eveneens andere waarden instellen naargelang hun tradingstrategie.

Automatisch handelen op basis van een trading strategie met technische indicatoren.

5. Activeer TradeGuard indien u de positie manueel wenst te openen en het platform de positie wil laten sluiten. Activeer AutoOrder indien u wenst dat het platform de positie automatisch opent en sluit.

In het voorbeeld van de FXStreet EUR/USD-prognose daalt de koers vanaf de top nooit in het trendkanaal. Vandaar dat er geen posities geopend worden.

Een trading kanaal voor daytrading op basis van een trendkanaal

In dit voorbeeld gaat de koers in het trend kanaal en een positie wordt geopend. De positie wordt gesloten wanneer de koers de onderkant van het trend kanaal raakt..

NanoTrader opent een positie wanneer de koers in het trendkanaal gaat.

Download een gratis real-time demo van NanoTrader Full

Volg ons

Facebook icon
YouTube icon

Copyright 2016. WH Selfinvest, 291  Route d'Arlon, 1150 Luxemburg, Luxemburg

Back to Top